הגורמים המשפיעים על תוצאות מכרזי המק"ם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מתעד פרמיה חיובית לרכישת מק"ם במכרזי בנק ישראל ביחס לרכישת מק"ם זהה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בזמן המכרז, בתקופה שבין ינואר 1998 עד דצמבר 2002. הגורמים המשפיעים באופן חיובי על גודל הפרמיה הם הציפיות האינפלציוניות ומספר הימים עד לפדיון של הסדרה. הגורמים המשפיעים באופן חיובי מובהק על הכמות המבוקשת במכרז הם הטווח לפדיון והכמות המוצעת. האינפלציה הצפויה משפיעה באופן שלילי מובהק על הכמות המבוקשת במכרז. מועדי הפקיעה של חוזי המק"ם העתידי אינם משפיעים לא על הכמות המבוקשת במכרז המק"ם ולא על הפרמיה הנגזרת ממכרז זה (תקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)173-185
Number of pages13
Journalסקר בנק ישראל
Volume79
StatePublished - 2006

IHP publications

  • IHP publications
  • Banḳ Yiśraʼel
  • Letting of contracts
  • Rate of return

Cite this