הגזעתם של היהודים: אנתרופולוגיה היסטורית של חוקי נירנברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מציג גנאלוגיה של חוקי נירנברג ושל תפיסת הגזע (הקושרת בין דם לאזרחות) שבבסיסם. לטענת החוקרת, רכיבים בחוק האזרחות הגרמני, וכן תפיסת טוהר הדם הנאצי שהוטמעה בתרבות הגרמנית, הם תולדה של ההיסטוריה המיוחדת של הקולוניאליזם הגרמני. אותם רכיבים הועתקו אחר כך למקרה היהודי.
Original languageHebrew
Title of host publicationגזענות בישראל (קובץ בעריכת יהודה שנהב ויוסי יונה)
Publisherירושלים, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages186-200
Number of pages15
ISBN (Print)9789650204396
StatePublished - 2008

IHP publications

  • IHP publications
  • Genealogy
  • Imperialism
  • Racism

Cite this