הגלות השנייה: גלות, חזרה וגלגולי עריכה בספר הצוואות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בחלקו הראשון של מאמר זה המחבר סוקר בקצרה, כרקע לדיון העיקרי, את יסודותיהן המקראיים של פסקאות גלות וחזרה ואת מופעיהן בספרות בית שני, לצד תפיסות ותיאורים נוספים של הגלות. עיקרו של המאמר יוקדש לעיון בכמה פסקאות גלות וחזרה בספר הצוואות החורגות ממאפייניה הקבועים של קבוצה זו. המחבר מנסה להראות שהחריגות הללו משקפות עריכה מכוונת, נוצרית, המבוססת על תפיסה היסטורית-רעיונית שונה מהתפיסה המשתקפת בתבנית גלות וחזרה הרגילה. על בסיס ניתוח טקסטואלי וספרותי של הפסקאות המחבר מנסה להוכיח שעריכה זו משקפת עיבוד משני ועקיב של פסקאות גלות וחזרה קדומות יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)221-256
Number of pages36
Journalמגילות
Volumeי"א-י"ב
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Christianity -- Relations -- Judaism
  • Editing
  • Jewish diaspora
  • Judaism -- Relations -- Christianity
  • Testaments of the Twelve Patriarchs

Cite this