הדבר החשוב באמת סמוי מן העין? על מיעוט העיסוק המשפטי ביישום העונש בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן במיעוט היחסי של העיסוק המשפטי ביישום העונש בישראל. מצב זה מתבטא במיעוט הוראה ומחקר אקדמי ובמיעוט פיתוח פסיקתי בתחום. המאמר מציע שלושה גורמים למצב הקיים תוך התמקדות במישור האקדמי ובדיני בית הסוהר: תפיסה מורכבת של מושאי ההוראה; ערפול הסיווג האקדמי של הענף והקושי לתחום אותו; ותפיסה כי ענף זה מתאים פחות לחינוך משפטי. בניגוד להנחות הגלומות בגורמים אלו, נטען במאמר כי לנושא חשיבות רבה. עבור משפטנים המתעתדים לעסוק בנושא, החשיבות נובעת מהשפעתו המעשית הרבה של ענף זה. לשם כך יש לקדם הבנה של מלוא משמעותו של המערך העונשי. יתר על כן, נטען כי ישנה חשיבות בעיסוק בנושא גם לכלל המשפטנים: מדובר בענף רחב שהוא צומת לענפי משפט אחרים; הוא מהווה מקרה מבחן עקרוני לבחינת עוצמת המדינה, לשיקול הדעת המופעל בהוצאתה מן הכוח אל הפועל, ולדרכי הפיקוח הקיימות במשטר חוקתי ביחס להפעלת שיקול דעת זה. כמו כן, הוא מהווה חלון לדילמות חברתיות ומקרה מבחן להתנהלות המשפט במצבי קיצון. לבסוף, ענף זה מתאים במיוחד למבקשים לקדם שינוי חברתי בשל המאפיינים המיוחדים של אוכלוסיית האסירים ואופי המאסר. במאמר נטען שניתן לזהות כיוון חיובי בעיסוק המתגבר של קליניקות בנושא כמו גם בעיסוק המעשי של גופים ציבוריים וחוץ-ציבוריים שונים ונכללת בו קריאה להרחיב את העיסוק המשפטי בנושא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)107-128
Number of pages22
Journalמעשי משפט
Volumeז'
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Law and socialism
  • Prisoners
  • Prisons
  • Punishment

Cite this