הדחת חכם שלא היה

Translated title of the contribution: A Deposition of a Haham Who Was Never One

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

חייהם של יהודי האימפריה העות'מאנית התנהלו במסגרת ארגונית, אוטונומית במובנים רבים, הקרויה קהל. בערים בינוניות וגדולות חיו קהלים רבים, לעתים עשרות, זה בצד זה. במאה הט"ז עוד איגד הקהל בדרך כלל את יוצאי העיר או האזור בחצי האי האיברי או באיטליה שמהם הגיעו המהגרים והמגורשים למזרח; ההשתייכות הרשמית לקהל נקבעה על פי הרישום בפנקסי המסים והתפילה בבית הכנסת הקהלי. בראש הקהל ניצבו גופי הנהגה נבחרים שדאגו לניהול המגעים עם השלטונות העירוניים ולניהול ענייני היום יום - אספקת שירותים, גביית מסים וטיפול בנכסים המשותפים. כדי לספק את השירותים החיוניים שכרו בעלי תפקידים, בהם חכם, חזן, מלמד ושוחט. מאמר זה עוסק בפרשת הדחתו של חכם באחד מקהלי האימפריה העות'מאנית בשלהי המאה הט"ז. המחבר מבקש לתאר כאן את צדם האחר של חיי הקהל, הצד הבלתי הרמוני, ובתוך כך לעמוד על עניינים שונים העולים מתוך הכתוב והמסייעים ליצירת תמונה חדשה של חיי הקהל בעבר, תמונה מציאותית ונכונה יותר, גם אם אידילית פחות מהדימוי המקובל.
Translated title of the contributionA Deposition of a Haham Who Was Never One
Original languageHebrew
Title of host publicationמנחה למנחם (קובץ בעריכת חנה עמית, אביעד הכהן וחיים באר)
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages203-214
Number of pages12
ISBN (Print)9789650204266
StatePublished - 2007

IHP publications

  • IHP publications
  • יהודי האימפריה העות'מאנית
  • Jews -- Turkey
  • קהילה יהודית בתפוצות
  • Jewish diaspora
  • תלמידי חכמים
  • Jewish scholars

RAMBI Publications

  • Rambi Publications

Cite this