הדירקטוריון - פרופיל: תיאוריה, ראיות ומדיניות

Translated title of the contribution: Board Composition: Theory, Evidence and Policy

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות החלו גופים שונים העוסקים בתחום דיני התאגידים בארצות הברית (וגם במדינות נוספות) לבחון ברצינות כיצד פרופיל הדירקטוריון עשוי להשפיע על תפקוד הדירקטוריון, על טיב הממשל התאגידי בחברה ועל ביצועי החברה. במסגרת זו נבדקו מאפייני הדירקטורים המכהנים בחברות הגדולות בארצות הברית, ובעיקר סיווג הדירקטורים המכהנים ושיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, משך הכהונה של הדירקטורים, גילם, השיוך המגדרי שלהם וגודל הדירקטוריון שבו הם מכהנים. בישראל היבטים אלה של "פרופיל" הדירקטוריון זכו להתייחסות מוגבלת, אם בכלל. מאמר זה מבקש להשלים את החסר.חלקו הראשון של המאמר מציע סקירה של תובנות מרכזיות שהתגבשו בספרות האקדמית-תאורטית בחו"ל בקשר למאפיינים הנזכרים וכן של מגמות עדכניות הקשורות למאפיינים אלה בחיי המעשה. חלקו השני של המאמר מציע תיאור של ממצאים של מחקר אמפירי שנעשה במסגרת המאמר, כדי ללמוד על המאפיינים העדכניים של הדירקטוריונים בישראל. במחקר נותחו מאפיינים של 928 הדירקטורים המכהנים במכלול החברות הכלולות במדד ת"א 125 נכון ליום 31 בדצמבר 2017. הממצאים מתייחסים לשיעור הדירקטורים המכהנים בחברות לפי סיווגם (שיעור הדירקטורים הרגילים, החיצוניים והבלתי תלויים), למשך הכהונה של הדירקטורים, לגילם של הדירקטורים ולגיוון הגילים בדירקטוריון, למגדר שאליו הם משתייכים ולגודל הדירקטוריון שבו הם מכהנים. על בסיס הסקירה התאורטית והממצאים האמפיריים חלקו השלישי של המאמר מציע דרכים לאסדרה (רגולציה) של מבנה ומאפייני הדירקטוריון בחברות בישראל. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionBoard Composition: Theory, Evidence and Policy
Original languageHebrew
Pages (from-to)527-588
Number of pages62
Journalמשפטים
Volumeנ'
Issue number2
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Boards of directors
  • Corporate governance
  • Corporation law
  • Corporations
  • Corporations -- United States
  • Decentralization in management
  • Delegated legislation
  • Sex

Cite this