ההבחנה בין סיכון משפטי לסיכון מסחרי: ? האם היא מוצדקת

עדי ליבזון, גדעון פרחומובסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שאלת האחריות של נושאי משרה בגין הפרות חוק עלתה בהחלטות בעניין חורב ובעניין בזק. בדומה לגישה בדלוור, החלטות אלו מבוססות על הבחנה מובלעת בין סיכון משפטי לסיכון עסקי. בעוד נושאי משרה נהנים מהגנה רחבה מפני אחריות אישית בגין נזק שנגרם לחברה כתוצאה מנטילת סיכון מסחרי, הם חשופים לאחריות אישית כאשר הנזק נגרם כתוצאה מנטילת סיכון משפטי. ברשימה זו אנו בוחנים את ההצדקות לקיום ההבחנה, מציעים הצדקה חדשה לקיומה, ומצביעים על כיוונים אפשריים לשיפור הדין בהקשר זה ולמתן אפשרות לנטילת סיכון משפטי מוגבל בנסיבות מיוחדות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)613-638
Number of pages26
Journalמשפט ועסקים
Volumeכ"ד
Issue number2
StatePublished - 2021

IHP publications

 • IHP publications
 • חברות (כלכלה)
 • Corporations
 • נושאי משרה בחברות
 • Executives
 • אחריות מקצועית -- מנהלים
 • Executives -- Professional ethics
 • הסתכנות (פסיכולוגיה)
 • Risk-taking (Psychology)
 • פסיקה (משפט)
 • Judgments
 • כלכלה ומשפט
 • Law and economics
 • חובת הזהירות (משפט)
 • Reasonable care (Law)
 • חובת אמון (משפט)
 • Trusts and trustees
 • ארצות הברית -- משפט
 • Law -- United States
 • בעלי מניות
 • Stockholders

Cite this