ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק

Translated title of the contribution: The prophetic Halakhah: Rabbi A. I. H. Kook's Philosophy of Halakhah

אבינועם רוזנק, תנחום אבגר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני, נתן דעתו על סוגיות יסוד שהסעירו את עם ישראל נוכח ההשכלה, החילון והתנועה הציונית. התבטאויותיו, שנוסחו באופן פיוטי ומורכב, יצרו הד ציבורי ופרשנויות שונות וסותרות, והשפעתו על הציבוריות הישראלית הייתה ועודנה רבה מאוד. הספר ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק מבהיר לראשונה את מכלול כתיבתו ההגותית וההלכתית, על שלל הניגודים והמתחים המגולמים בה. בד בבד, הספר מדגים את הזיקה שבין הלכה, אגדה ונבואה. לטענת המחבר אין הלכה ללא אגדה ומאחורי כל פסיקה ניצבת הגות מנהירה. למען הבהרת טענה זו והכרת עולמו ההלכתי של הרב קוק, הקורא מובל אל מחוזות הגותו של המקיפים את עולם המחשבה הכללית ואת נבכיה הכמוסים של ספרות ישראל על כל גוניה: האגדה וההלכה, הפיוט והפסיקה, תורת הסוד ותורת הנגלה. על מצעם של אלה נחשפים עקרונות הפילוסופיה של ההלכה העומדים ביסוד פסיקתו. פסיקתו של הראי"ה קוק נוגעת בעולם הנבואה, ומתוך יומניו, המובאים בהרחבה בספר, נחשפות תחושותיו הנבואיות הקשורות לחווית השיבה לארץ ישראל, חוויה שיש לה תפקיד מרכזי בהבנת כתיבתו ההלכתית.
Translated title of the contributionThe prophetic Halakhah: Rabbi A. I. H. Kook's Philosophy of Halakhah
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית
Number of pages459
ISBN (Print)9654932601, 9789654932608
StatePublished - 2007

Bibliographical note

בוסס על: הפילוסופיה של ההלכה במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק / חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה מאת אבינועם רוזנק.

Cite this