ההשפעה המורכבת של תוכניות שיקום דתי בכלא על רצידיביזם בקרב אסירים משוחררים בישראל

נעם חביב, דוד וייסבורד, אפרת שהם, וולפוביץ מייקל [Unknown]

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

למרות שכיחותן של תוכניות לשיקום דתי בבתי סוהר בעולם, נעשו מעט מחקרים כמותיים לבחינת השפעותיהן ותרומתן לצמצום רצידיביזם . מחקרים קודמים התמקדו לרוב בתוכניות דת נוצריות המופעלות בבתי סוהר בארצות הברית, ואלו סבלו מבעיות מתודולוגיות שהקשו על הסקת מסקנות ברורות .מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את שיעורי הרצידיביזם בקרב אסירים משוחררים שהשתתפו בשתי תוכניות תורניות במהלך מאסרם בבתי סוהר בישראל . באמצעות נתונים שאסף שירות בתי הסוהר בישראל (שב"ס) , נעשה שימוש בשיטת "התאמת ציוני היתכנות" (Propensity Score Matching) לבחינת השפעותיהן של שתי תוכניות שיקום דתי על שיעורי הרצידיביזם בקרב אסירים משוחררים שהשתתפו בתוכניות אלו במהלך מאסרם : תוכנית המדרשייה (שנחשבת פחות אינטנסיבית) ותוכנית אג"ד (אגף דתי) לש"ם (לשומרי מסורת) , שמתנהלת כקהילה דתית (התוכנית הייעודית) . תת-מדגם של אסירים שהתקדמו מן התוכנית הפחות אינטנסיבית לתוכנית האינטנסיבית יותר שימש כמשתנה עקיף (proxy) לבחינת תפקידן של המוטיבציה והמחויבות . נמצא כי הסיכון לרצידיביזם אצל אסירים שהשתתפו בשתי התוכניות בזו אחר זו היה נמוך במובהק מהסיכון בקרב אסירים שלא השתתפו בשום תוכנית. בהשוואה שנערכה בין משתתפי שתי התוכניות, בקרב משתתפי התוכנית אג"ד לש"ם, שיעור הרצידיביזם היה נמוך במובהק יותר מבקרב משתתפי התוכנית הפחות אינטנסיבית (מדרשייה) . מחקרים כמותיים קודמים התקשו להביא בחשבון את תרומתה של המוטיבציה לתהליך השיקום בקרב משתתפי התוכניות האלה, ואולם ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי תוכניות שיקום דתי ובפרט שינויים ברמת הדתיות עשויים להשפיע לחיוב על הפחתת שיעור הרצידיביזם בקרבם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום (קובץ בעריכת אתי אלישע, ענת זליג, אורי תימור)
Place of Publicationאשקלון
Publisherהמכללה האקדמית אשקלון
Pages297-330
Number of pages34
StatePublished - 2022

IHP publications

  • IHP publications
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Recidivism
  • Religion

Cite this