ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המיסים בישראל

עדי ברנדר, ערן פוליצר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר אומד כיצד מושפעים תקבולי המיסים בישראל משינויים סטטוטוריים במיסים, באמצעות בסיס נתונים הכולל את כל השינויים הללו בשנים 1991-2012. כדי להתמודד עם בעיית האנדוגניות המקשה לזהות את השפעתם של שינויי המיסוי על הגבייה ועל הפעילות, השתמשנו בתחזיות לגביית המיסים אשר הוגשו בכל שנה לכנסת - תחזיות שמצאנו כי לא הוטו בצורה מניפולטיבית. מצאנו כי שינוי בשיעור המס משנה את הגבייה בפועל בכשבעים אחוזים מהסכום הנגזר מחישוב סטטי פשוט, המניח כי בסיס המס נותר בלי שינוי. האפקט המקזז נובע בטווח הארוך רק מההשפעה של שינוי המס על הפעילות במשק. תוצאות המחקר שוללות את הטענה כי המשק נמצא (בתקופת המדגם) "בצד הלא נכון" של עקומת לאפר, וכי הפחתת מיסים סטטוטורית מביאה לגידול בגביית המיסים. המחקר מוצא כי לאחר תקופת מעבר של כשנתיים, שינוי במס החברות מניב שיעור גבייה של כתשעים אחוזים מהתחזית הסטטית - גבוה יותר משיעור הגבייה עקב שינוי במס ההכנסה על יחידים (65 אחוזים) או שינוי במיסים העקיפים (כ-58 אחוזים). זאת בניגוד לטווח הקצר, אז יש לשינוי במס החברות ההשפעה הנמוכה ביותר על הגבייה. המחקר מוצא עוד כי להפחתת מס ההכנסה על יחידים יש בחלוף הזמן השפעה שלילית על השכר הממוצע במשק (ברוטו), כך שהעובדים נהנים מ-65 אחוזים מההטבה והמעסיקים מהשאר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)85-126
Number of pages42
Journalרבעון לכלכלה
Volume62
Issue number1/2
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications
  • Taxation
  • Tax collection
  • Fiscal policy
  • Corporations -- Taxation

Cite this