ההשפעה של תיקון החוק בעניין הבניית שיקול-הדעת השיפוטי בענישה על גזירת מאסרים

קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר עוסק בתיקון מס' 113 לחוק העונשין, התשע"ב-2012, שעניינו הבניית שיקול-הדעת השיפוטי בענישה, ומתמקד בשתי שאלות הנוגעות להשפעת התיקון על גזירת הדין בישראל: ראשית, האם התיקון הביא לידי האחדה בענישה בנסיבות ובעברות דומות? שנית, האם התיקון הוביל לשינוי בחומרת המאסרים הנגזרים? הבחינה האמפירית של שאלות אלה נערכה בשני פרקי-זמן - לפני כניסת התיקון לתוקף ולאחריו - תוך שילוב של מערכי מחקר כמותניים ואיכותניים. מממצאי המחקר עולה, בניגוד למצופה, כי לא הייתה החמרה בענישה לאחר תיקון 113. יתר על כן, ממצאים אחדים מצביעים על אפשרות של הקלה בגזירת עונשי מאסר בעקבות התיקון. הניתוח האיכותני והראיונות מצביעים על כמה הסברים אפשריים לממצאים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)221-270
Number of pages50
Journalעיוני משפט
Volumeל"ח
Issue number2
StatePublished - 2016

IHP publications

 • IHP publications
 • ענישה
 • Punishment
 • שיקול דעת שיפוטי
 • Judicial discretion
 • חוק העונשין, התשל"ז- 1977
 • Criminal law -- Israel
 • מאסר
 • Imprisonment

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Law reform -- Israel
 • Sentences (Criminal procedure) -- Israel

Cite this