ההשפעה של תרגול יוגה על הפחת רצידיביזם בקרב אסירים בישראל

קובלסקי שקד [Unknown], באדי חסייסי, אתי אלישע, נעם חביב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כחלק מהניסיון לטפל בבעיית הרצידיביזם, לצד הדגש הגובר שניתן לזכויות אסירים, בתי כלא בעולם המערבי ובישראל מציעים מגוון של תוכניות שיקום בכלא, פורמליות ובלתי פורמליות, ביניהן תרגול יוגה. בעקבות עלייתן של גישות קרימינולוגיות מפרספקטיבה חיובית בשנים האחרונות, נפוץ השילוב של תוכניות בלתי פורמליות בכלא כדוגמת יוגה. גישות ומודלים כגון קרימינולוגיה חיובית וקרימינולוגיה רוחנית מדגישות פיתוח חוזקות אישיות וסביבתיות אצל האסיר ובסביבתו, ונמצאו כתורמות באופן משמעותי לחיזוק תהליכי שיקום ושילוב בקהילה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההשפעה של תרגול יוגה בכלא על הרצידיביזם בקרב אסירים משוחררים שהשתתפו בתוכנית יוגה במהלך שהותם בכלא בישראל. לצורך כך נעשה שימוש בשיטת התאמת ציוני היתכנות ( PSM - Propensity Score Matching ) , שאיפשרה להתאים לקבוצת אסירים שהשתתפו בתרגול יוגה אחד לפחות במהלך מאסרם ( 591 = n ) קבוצת השוואה תואמת של אסירים שכלל לא תרגלו יוגה במהלך מאסרם ( 591 = n ) , מבין כלל האסירים שהשתחררו משב"ס בין השנים 2004 - 2012.נמצא כי שיעורי הרצידיביזם בקרב אסירים שתרגלו יוגה במהלך מאסרם היו נמוכים ב- % 7.16 - % 8.29 מקבוצת ההשוואה. לאור תוצאות חיוביות אלו, אנו ממליצים להרחיב את השימוש בפרקטיקות רוחניות כדוגמת יוגה, בשל הכרה ביתרונות הטמונים בהן ובתרומתן לתהליכי שיקוםושילוב של אסירים משוחררים בקהילה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום (קובץ בעריכת אתי אלישע, ענת זליג, אורי תימור)
Place of Publicationאשקלון
Publisherהמכללה האקדמית אשקלון
Pages379-399
Number of pages21
StatePublished - 2022

IHP publications

  • IHP publications
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Prisoners
  • Recidivism
  • Yoga

Cite this