ההשפעות המבדלות (דיפרנציאליות) של תוכנית השיקום הקבוצתי על אסירים ערבים ויהודים בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון אם תוכנית השיקום הקבוצתי הפועלת בשירות בתי הסוהר, ואשר נמצאה זה מכבר יעילה בהפחתת שיעורי הרצידיביזם, משפיעה באופן שווה על אסירים יהודים וערבים. בתוכנית רב־ממדית זו, האסירים החיים במסגרת של קהילה טיפולית יוצאים לעבוד מחוץ לכותלי הכלא בשעות היום, ועם חזרתם משתתפים בקבוצות טיפוליות שונות, וכן עוברים טיפול פרטני. הנתונים אודות האסירים, אוכלוסיית המחקר, נלקחו מ'צֹהר', המערכת של שירות בתי הסוהר, והמידע אודותם כלל,בין היתר, נתונים על מצבם החברתי־כלכלי,על ההיסטוריה הפלילית שלהם ועל מאפייני מאסרם. אפקט האינטראקציה בין אתניות האסיר (יהודי או ערבי) ובין השתתפות\אי־השתתפות בתוכנית על רצידיביזם נבחן באמצעות ניתוחי הישרדות ורגרסיית קוקס Cox. ממצאי המחקר מעידים כי קיימים הבדלים סטטיסטיים מובהקים בין יהודים וערבים בשיעורי הרצידיביזם, כך שאסירים יהודים שהשתתפו בתוכנית נתרמו ממנה יותר מאסירים ערבים. הבדלים בשפה ובתרבות עשויים להיות משמעותיים מאוד בתהליך הטיפולי והשיקומי שעוברים אסירים. על תוכניות טיפול להיות רגישות לצורכיהן השונים של קבוצות האוכלוסייה שלוקחות חלק בטיפול, ובמיוחד להיבטיהן התרבותיים. רגישות זו צריכה לשים דגש ייחודי על האתגרים והבעיות הייחודיים של קבוצות מיעוט המשתתפות בתוכנית. מעבר לרכיב הטיפולי, על קובעי מדיניות לקחת בחשבון את המכשולים התעסוקתיים שחווים אסירים השייכים לקבוצות מיעוט בתהליך חזרתם לחברה ולקהילה, זאת על מנת לסייע להם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהפוליטיקה של הכלה והדרה ביחסי ישראלים ופלסטינים (קובץ בעריכת אמל ג'מאל)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון וולטר ליבך לחינוך לדו־קיום יהודי-ערבי
Pages131-163
Number of pages33
ISBN (Print)9789659157426
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Convict labor
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Ethnic groups
  • Jewish-Arab relations
  • Majorities
  • Prisoners
  • Recidivism

Cite this