הוא (לא) זכאי - האם הצטמצמו הפערים בחינוך?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר פורס ממצאי מחקר, שנערך במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים, האומדים מצבים ומגמות במידת אי-השוויון בהזדמנויות לחינוך, תוך התייחסות לשיעורי הזכאות לתעודת בגרות. בבדיקה מפורטת של מוצאם האתני של הנבדקים - המביאה בחשבון הן את משך השהייה בארץ (דור ילידי חו"ל, דור ראשון, דור ראשון וחצי ודור שני) והן אפשרות של מוצא מעורב - נמצא קשר הפוך, ברור ומובהק, בין מידת המזרחיות של הנבדק לבין סיכוייו לרכוש תעודת בגרות. קשר זה מוסבר כמעט במלואו על ידי השכלת ההורים: בקרב נבדקים שלהוריהם היתה השכלה שווה, סיכויי הנבדקים להשלים תעודת הבגרות דומים למדי בקבוצות המוצא השונות. ממצא זה מחזק את אמונתנו בחשיבות שבירת "מעגל הקסם" - מעגל העוני והנבערות הבין-דורית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחינוך וצדק חברתי בישראל (קובץ בעריכת שמואל שי ונעמיקה ציון)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages19-23
Number of pages5
StatePublished - 2004

IHP publications

  • IHP publications
  • Educational equalization
  • Ethnic groups -- Israel
  • Israel -- Ethnic relations

Cite this