הוראת מדעי המחשב כאזורים פוריים של מפגש תרבויות

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

תיאוריות סוציו-תרבותיות על למידה מאפשרות לנו להסביר קשיי למידה בחינוך מדעי המחשב כתוצר של התנגשות בין תרבות המחשבים הלא פורמאלית של תלמידים לבין תרבות מדעי המחשב האקדמאית והמקצועית. הכותבים מציעים את המונח אזורים פוריים של מפגש תרבויות כדרך ניתוח והתגברות על אותם קשיי למידה. מטרת גישה פדגוגית זו היא לגשר על הפער בין תרבויות על ידי עיצוב התערבויות, אשר מוערכות על ידי חברי שתי התרבויות, ובד בבד מאפשרות ומעודדות את התלמיד להתנסות ולהעריך את הפרקטיקות של התרבות האחרת. הגישה הפדגוגית מודגמת על ידי ניתוח מפורט של אפיזודות, הלקוחות מהקורס "חישוב מקבילי ומבוזר", שם מראים הכותבים שאזורים פוריים של מפגש תרבויות יכולים להיות מוצלחים לשיפור משמעותי של הלמידה
Original languageHebrew
Pages (from-to)יוני 2004
Journalהבטים בהוראת מדעי המחשב
StatePublished - 2004

IHP publications

  • IHP publications
  • Computers -- Study and teaching

Cite this