הורים וילדים מקבוצות תרבות שונות בישראל: תמונה רבת-משתנים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק זה דן במשתנים הרבים שיש להביא במחקרים על ילדים ומשפחות מקבוצות תרבות שונות בישראל. הגישה האקולוגית לחקר התפתחות הילד מיושמת כאן כדי לזהות משתנים שמשפיעים על הילד והמשפחה ברמות שונות של ההקשר האקולוגי. נוסף לזיהוי המשתנים המתייחסים ישירות לילד ולמשפחה, תרומתה העיקרית של המסגרת המוצעת היא התמקדותה בהקשרים חברתיים ותרבותיים רחבים יותר ובמידת התייחסות-הגומלין בכל הרמות. מחקרים כמותיים רבים בנושאי ילדים ומשפחות נוטים להתעלם מממדים אלה. הפרק יבחן שיטות מחקר וטכניקות של ניתוח המתיישבות עם הגישה האקולוגית. רוב הדוגמאות המוצגות כאן מבוססות על מחקר של משפחות בתהליך של שינוי תרבותי, תוך זיהוי גורמי סיכון לרווחת הילד. דוגמות אלה מציגות את חשיבות ההתייחסות להקשרים ולמהלכים החברתיים והתרבותיים ברמות שונות. הנתונים מראים כיצד פירוש הנתונים משתנה כאשר צופים בהם מבעד לעדשה רחבה יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלהיות שונה בישראל
Editorsקלייר רבין
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
Pages49-64
Number of pages16
ISBN (Print)9652742856
StatePublished - 1999

IHP publications

 • IHP publications
 • Adjustment (Psychology)
 • Child development
 • Children
 • Cultural pluralism
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Israel -- Social conditions
 • Multiculturalism
 • Parent and child
 • Social stratification
 • הבדלים בין-תרבותיים
 • הורים וילדיהם
 • הסתגלות (פסיכולוגיה)
 • התפתחות הילד
 • ילדים
 • ישראל -- חברה
 • עלייה וקליטה -- היבטים תרבותיים
 • רב-תרבותיות
 • ריבוד חברתי

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Families -- Israel
 • Immigrants -- Israel -- Social conditions
 • Immigrant absorption -- Israel

Cite this