החינוך הקדם-יסודי בישראל: היבטים ארגוניים ודמוגרפיים

חיים בלייך, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, הילה צבן, איל קמחי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

התפתחות החינוך הקדם-יסודי, התשתית החוקית והמבנה המוסדי של המערכת מוצגים בסקירה על רקע ההתפתחות ההיסטורית, בהתבסס על הספרות הקיימת ועל ראיונות עם גורמי מפתח העוסקים בחינוך לגיל הרך. ברקע הזה נפרסת היריעה על השחקנים השונים הפועלים בתחום - הממשלה, הרשויות המקומיות וארגונים שונים - ועל תפקידיהם בחינוך ובניהול, בפיקוח, בהדרכה ובהכשרה של כוח האדם, בהפעלה, ובאחריות על התכנים ועל המימון. ממדים אלה נוגעים הן לגני הילדים ולמעונות היום, והן למערכות המשלימות השונות. הגידול הדמוגרפי וההרכב הדמוגרפי של ילדי ישראל שזורים בהתפתחות החינוך לגיל הרך, הן כנובע מדפוסי הפריון והן כנובע מדפוסי השתתפות נבדלים של קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל במסגרות החינוך לגיל הרך. שני הממדים הללו מוצגים בסקירה, הכוללת מידע כמותי מפורט ומעודכן, המתבסס בעיקר על נתוני משרד החינוך.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages163
StatePublished - 2012

Publication series

Nameסדרת ניירות מדיניות
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Volumeנייר מדיניות מס' 2012.1

Cite this