הטיפול בנפגעי עבודה: מבט בינלאומי משווה

Research output: Book/ReportBook

Publication series

Nameסדרת מחקרים "מדינת הרוחה בישראל בפרספקטיבה בינלאומית משוה"
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים - ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד - קבוצת מחקר במדיניות חברתית
Volume1/2004

Cite this