היבטים מגדריים של עלייה וקליטה בישראל 1948-2005

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר הזה מבקש להציג ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של הבדלים מגדריים בקרב עולים לישראל מאז קום המדינה ועד סוף שנת 2005. להלן מתוארים ההרכב המגדרי של העלייה לישראל והשינויים השנתיים שחלו בו, ההבדלים בהתפלגות המגדרית לפי אזורי מוצא עיקריים, וכן החלוקה המגדרית של העולים לפי קבוצות גיל. בהמשך הדברים ייבחנו מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים מרכזיים של גברים ונשים עולים והתמורות שחלו בהם לאורך זמן ובין הדורות. המעקב מתמקד בשלושה אינדיקטורים: מצב משפחתי, דפוסי פריון והישגי השכלה. בחלק האחרון של המאמר יובא ניתוח רב-משתני לבדיקת השפעתו של השיוך המגדרי על מאפיינים כלכליים, ותיבחן השאלה אם וכיצד נבדלת השפעה זו לפי אזורי המוצא של העולים. הנתונים למחקר זה שאובים בעיקר מפרסומי למ"ס, מנתוני למ"ס שלא התפרסמו ומעיבוד נתוני מפקד האוכלוסין והדיור מ-1995. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationנשים מהגרות בישראל (קובץ בעריכת פנינה מורג-טלמון ויעל עצמון)
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Pages143-174
Number of pages32
ISBN (Print)9789655360875
StatePublished - 2013

IHP publications

 • IHP publications
 • Education
 • Employment (Economic theory)
 • Ethnic groups -- Israel
 • Fertility, Human
 • Immigrant absorption -- Economic aspects -- Israel
 • Israel -- Aliyah -- Social aspects
 • Israel -- Emigration and immigration -- Social aspects
 • Marriage
 • Sex
 • Single people
 • Statistics -- Tables
 • Women
 • Women employees

Cite this