היגיינה לקויה ומחלות עור מידבקות בקרב יחידות צה"ל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חיידקי S. aureus ו- S. pyogenes עלולים לגרום לאימפטיגו: זיהום שטחי באפידרמיס, או לאכתימה (Ecthyma): זיהום עמוק יותר החודר לדרמיס. במאמר זה מתוארות 4 התפרצויות של תחלואה זיהומית מידבקת בעור, שנגרמה מזן אחד אלים של .S. pyogenes שיעור הזיהום בהתפרצות הראשונה היה גבוה מאוד ועמד על 89%. בתרביות שהותקנו מהפצעים צמח אצל שיעור ניכר מהחיילים S. pyogenes מזן אחד בודד, ושיעור הנשאות של חיידק זה בלוע עמד על 60%. מהחקירה האפידמיולוגית שנערכה עלה, כי חודשיים לפני כן אושפז חייל אחד מהפלוגה עם שוק ספטי, שבתרבית דם שניטלה ממנו צמח אותו זן של S. pyogenes. תנאי ההיגיינה שבהם התאמנו החיילים היו ירודים מאוד וזאת בנוסף לאופי האימונים שעברו החיילים שגרמו באורח תדיר לפציעה של העור. במהלך החודשים לאחר מכן אובחנו עוד 3 התפרצויות של זיהום בעור בקרב יחידות מובחרות בצה"ל. מתרביות שהותקנו מן הפצע ומהלוע של לוחמים מיחידות אלו, צמח גם כן S. pyogenes מאותו זן שגרם להתפרצות הקשה ביחידה הראשונה. אנו מניחים כי ההתפשטות המהירה והנרחבת של התחלואה ביחידות, מקורה באופי האימונים לצד תנאי היגיינה ותברואה ירודים, ובזן אלים במיוחד של החיידק. התפרצויות אלו מוכיחות כי אין תחליף לשמירה על היגיינה בסיסית, גם בתנאי שטח. הקפדה על סביבה היגיינית בכוחה להפר את המשולש האפידמיולוגי (מחולל-סביבה-מאכסן) הנדרש להתפתחות כל מחלה. בסוף שנת 2004 אירעו 4 התפרצויות של תחלואה זיהומית מידבקת בעור, בקרב יחידות קרביות בצה"ל. התחלואה הייתה מורכבת מנגעים של אימפטיגו ושל אכתימה עם רמת זיהום גבוהה ביותר. התפרצויות אלו מעידות שאי-שמירה על היגיינה בסיסית יכולה לגרום לתחלואה זיהומית עם השלכות משמעותיות על בריאות החיילים ועל כשירות היחידה (תקציר מתוך מאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)119-123
Number of pages5
Journalהרפואה הצבאית
Volume3
Issue number3
StatePublished - 2006

IHP publications

  • IHP publications
  • Communicable diseases
  • Hygiene
  • Infection

Cite this