היחיד והיחד: למורה

בנימין איש שלום (Editor), מנחם בלונדהיים (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Publication series

Nameערכי היהדות בעולם משתנה
Publisherהמכון לחינוך יהודי יוצר ע"ש דוד שון; משרד החינוך והתרבות - היחידה להעמקת החינוך היהודי; משרד החינוך והתרבות - המזכירות הפדגוגית - הוועדה לחינוך על-יסודי

Cite this