היחס בין פרוצדורה למהות: מה קודם למה?

עפר מלכאי, רונית לוין-שנור

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מניח תשתית מושגית לדיון בשאלות העוסקות בהבחנה המוכרת למשפטנים בין נורמות פרוצדורליות לבין נורמות מהותיות, תוך הבחנה בין סוגים של יחסי קדימות המתקיימים ביניהם. חרף טשטוש מסוים שחל בהבחנה המשפטית בין פרוצדורה לבין מהות, המחברים מבקשים לעמוד על ההבדלים המושגיים שבין שני סוגי הנורמות, תוך הצעת מסגרת תיאורטית חדשה לדיון. כך, למשל, המחברים טוענים כי השאלה מהו כיוון ההצדקה של בחירה בפרוצדורה מסוימת - האם תוצאה מסוימת מוצדקת בהיותה תוצאה של פרוצדורה ראויה או שמא בחירה בפרוצדורה מסוימת נובעת מכך שהיא מוליכה (או נוטה להוליך) לתוצאה ראויה - עשויה לסייע בסיווג המשפטי של הוראת דין כפרוצדורלית או כמהותית. הכלים שפיתחו הכותבים מסייעים לחדד את ההבחנה הנדרשת, לטעמם, בין שני סוגי הנורמות, ובכך המאמר מרים תרומה חשובה לניתוח האנליטי הנדרש ממשפטנים בשאלת המעמד הפרוצדורלי של נורמה מסוימת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationפרוצדורות (קובץ בעריכת טליה פישר ואיסי רוזן-צבי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages93-134
Number of pages42
ISBN (Print)9789657632017
StatePublished - 2014

IHP publications

  • IHP publications
  • Conduct of court proceedings
  • Judicial discretion
  • Justice
  • Law -- Philosophy
  • Normativity (Ethics)

Cite this