הליווי האישי (mentoring) ומשמעותו עבור בוגרי השמות חוץ-ביתיות: המקרה של תכנית "למרחב"

שלי מאנע-שחם, ענת זעירא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחד המענים המקובלים בעולם לצעירים בוגרי מסגרות השמה חוץ-ביתית הוא ליווי אישי. הליווי האישי מתבסס על מושג החוסן, שלפיו יכולתו של צעיר להתמודד בהצלחה עם המעבר לחיים עצמאיים תלויה בין היתר בנוכחות דמות בוגרת, קבועה ותומכת. תכנית "למרחב" מציעה ליווי מסוג זה, והמחקר שעליו מתבסס מאמר זה מתאר את חוויית בוגרי התכנית מתהליך הליווי האישי ארוך השנים שקיבלו. המחקר נערך בגישה האיכותנית-קונסטרוקטיביסטית, והשתתפו בו עשרה בוגרי תכנית "למרחב" שקיבלו ליווי מלא. ניתוח הנתונים הניב ארבע תמות מרכזיות: המשגת תפקיד המלווה, תחומי התערבויותיו, טיב מערכת היחסים בין המלווה לצעיר והערכת הליווי האישי כמקדם חוסן. ממצאי המחקר מראים כי הליווי מילא תפקיד מרכזי בגיבוש תפיסת עצמי חיובית יותר בקרב הצעירים. נוסף על כך, המחקר מציע מודל להמשגת תפקיד הליווי האישי. מודל זה מתאר תפקיד מורכב המצריך גמישות בין תחומי התערבות שונים, לפי צורכי הצעיר. תפקידי המלווה משלבים חלופה למשפחה עם פונקציות מקצועיות וטיפוליות. מכאן, שיש מקום לפתח הכשרה לתפקיד כזה, שיהווה תחום התמחות ספציפי ויספק מענה ייחודי לבוגרי מסגרות השמה חוץ-ביתיות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)35-59
Number of pages25
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ג
Issue number42
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Mentoring
  • Resilience (Personality trait)

Cite this