"הם 'פריקים' ואנחנו 'ערסים': שלילתם של אתניות ומעמד בתפיסת תהליכי ההסללה בבתי ספר בישראל

ניסים מזרחי, יהודה גודמן, יריב פניגר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברים מתבוננים מחדש בהסללה בבתי הספר התיכוניים המיועדים לאוכלוסייה יהודית מגוונת מבחינה אתנית ומעמדית. באמצעות מחקר המשלב גישות כמותניות ואיכותניות בוחנים הכותבים כיצד תלמידים, מורים ואנשי מינהל מפרשים את ייצוג היתר של תלמידים אשכנזים במסלולי לימוד גבוהי סטטוס לעומת ייצוג החסר של תלמידים ממוצא מזרחי במסלולים זהים. כמו כן נבחנת ההבנה של אותם שחקנים את ייצוג היתר של תלמידים ממוצא מזרחי במסלולים הנמוכים. מהמחקר, שנערך בשלושה בתי ספר תיכון במרכז הארץ, עלה כי התלמידים מאמצים באופן גורף את השיח המריטוקרטי, הרואה בהשקעה ובחריצות של התלמיד את המפתח המרכזי להצלחתו בלימודיו. לעומת זאת, מרבית התלמידים דחו הסברים סוציולוגיים, המבוססים על שימוש במשתנים כגון מוצא אתני ורקע חברתי כלכלי, כדי להסביר את מידת הצלחתם בלימודים. לצד דבקותם בעיקרון המריטוקרטי המבוסס על בחירה חופשית, זיהו התלמידים מאפיינים חברתיים המבחינים בין תלמידי הכיתות השונות. מאפיינים אלה, המבוססים על בחירה בסגנון חיים, סייעו לתלמידים במסלולי הלימוד הנמוכים בשימור תחושת הערך העצמי שלהם חרף מיקומם הנמוך במבנה ההזדמנויות הבית ספרי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationפרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל (קובץ בעריכת יוסי יונה, ניסים מזרחי, יריב פניגר). ירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages83-107
Number of pages25
ISBN (Print)9789650206635
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Ashkenazim
  • Education -- Israel -- Administration
  • Educational equalization
  • Israel -- Ethnic relations
  • Mizrahim
  • School children
  • Social stratification

Cite this