המאבק על תוכניות הלימודים במזרח ירושלים: תוכנית הלימודים הפלסטינית לעומת תוכנית הלימודים הישראלית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן בתוכניות הלימודים ובספרי הלימוד הנלמדים במזרח ירושלים במטרה להציג את המאבק רב השנים שמתקיים בין הרשות הפלסטינית לבין משרד החינוך הישראלי בכל הקשור לעיצוב תוכנית הלימודים. במאמר זה אציג את הצנזורה הישראלית המוטלת על ספרי הלימוד הפלסטיניים הנלמדים בבתי הספר במזרח ירושלים ואת דרכי פעולתה כראי המשקף את המאבק בין שתי הרשויות. המחקר המוצג במאמר זה בוחן את הצנזורה המוטלת על ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית שאושרו ונלמדים בבתי ספר במזרח ירושלים, ועורך השוואה בינם לבין ספרי הלימוד הנלמדים ברשות הפלסטינית. המחקר בוחן את ספרי הלימוד הפלסטיניים שנלמדו בבתי הספר העל-יסודיים במזרח ירושלים משנת 2000- השנה שבה הרשות הפלסטינית קיבלה אחריות על התכנים של ספרי הלימוד ועל הפצתם בבתי הספר- ועד שנת 2017 . המחקר אינו כולל ניתוח של התוכנית הפלסטינית החדשה שנלמדה בבתי הספר הפלסטיניים בשנת הלימודים 2018-2019, בשל היותה תוכנית חדשה שטרם נקבעו תכניה הסופיים. מטרת ההשוואה בין הספרים שהוציאה לאור הרשות הפלסטינית לבין אלו שמאושרים ללימוד במזרח ירושלים היא לבחון את מנגנון הצנזורה על ספרי הלימוד הנלמדים בחסות משרד החינוך הישראלי ומנהלת החינוך של העירייה (מנח"י).כמו כן, אציג במחקר את המאבק בין הרשויות השונות (הירדנית, הפלסטינית והישראלית) דרך חשיפת הניסיונות הרבים של משרד החינוך הישראלי להחיל את תוכנית הלימודים הישראלית בתוך בתי הספר במזרח ירושלים, והדרכים שנוקט משרד החינוך להעצמתה וחיזוקה של התוכנית הישראלית לעומת התוכנית הפלסטינית. במחקר נבחנים גם הגורמים המשפיעים על בתי הספר במזרח ירושלים בבחירת תוכנית הלימודים, ומקורם הפוליטי-מדיני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalבמעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP publications
  • Censorship
  • Education -- Curricula
  • Education -- Israel -- Administration
  • History -- Study and teaching
  • Jerusalem (Israel : East)
  • Narration (Rhetoric)
  • Palestinian Arabs
  • Palestinian National Authority
  • Textbooks

Cite this