המגזר השלישי בישראל: בין מדינת רווחה לחברה אזרחית

בנימין גדרון, מיכל אלמוג-בר, חגי כץ

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר המגזר השלישי בישראל - בין מדינת רווחה לחברה אזרחית כולל גופים חברתיים הפועלים שלא למטרות-רווח. מדובר במלכ"רים, עמותות וקרנות שעיסוקם בנושאים חברתיים מגוונים, כגון: רווחה, חינוך, תרבות, בריאות, דת, פנאי ועוד. "המגזר השלישי" פועל ליד הממשלה ורשויותיה מצד אחד, וארגונים עסקיים מן הצד האחר. פרוייקט השוואתי בינלאומי על אודות "המגזר השלישי" ב-40 מדינות בעולם מלמדנו על היקפו של "המגזר השלישי" בישראל ועל חשיבותו הכלכלית. מדובר ב"תעשייה" אשר בשנת 1995 הגיעו הוצאותיה ליותר מ-11 מיליארד דולר, והקיפו כ-13 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. ממדים אלה הופכים את "המגזר השלישי" בישראל לאחד הגדולים בעולם.
Original languageHebrew
Place of Publicationבני ברק
Publisherהקיבוץ המאוחד
Number of pages272
ISBN (Electronic)9650201955
StatePublished - 2003

Publication series

Nameקו אדום
Publisherהקיבוץ המאוחד

Cite this