"המודל הסיני" מציג תפישה פורצת דרך, המעצבת שיח חדש על טיבם של מנהיגים: החוקר דניאל בל טוען בספרו כי הישגיו המרשימים של המשטר הסיני כיום נובעים מאימוץ של דפוסים מריטוקרטיים, בניגוד למערב הדבק באופן עיוור בדמוקרטיה אלקטורלית

Research output: Contribution to journalBook/Arts/Article review

Cite this