"המודל הרפואי" מאחורי הטיפול באסירי אלימות במשפחה בבית התקווה בכלא חרמון

אפרת שהם, ענת זליג, באדי חסייסי, דוד וייסבורד, נעם חביב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר הנוכחי מתאר את החלק האיכותני מתוך מחקר הערכה משולב (mixed-methods research) כמותי ואיכותני של תוכניות הטיפול באסירים שהורשעו בעבירות אלימות במשפחה. מאמר זה מתאר את תפיסות אנשי הצוות הטיפולי והניהולי כלפי תוכנית הטיפול המרכזית בעברייני אלימות במשפחה הפועלת במסגרת מחלקת "בית התקווה" בכלא חרמון. מטרת המחקר האיכותני הייתה לזהות על פי תפיסות הצוות במקום, את הרכיבים המרכזיים שעשויים לתרום, לדעתם, להצלחת התוכנית למניעת אלימות במשפחה הפועלת בכלא, ולדרג רכיבים אלו על פי תרומתם היחסית למניעת רצידיביזם בקרב גברים אלימים במשפחה. לצורך כך נערכו בכלא ראיונות עומק מובנים למחצה עם הסגל המנהלי והטיפולי שהפעיל את התוכנית בעת עריכת המחקר, וכן עם שתי מנהלות של המחלקה בעבר. מהראיונות עלה כי לדעת המטפלים הצלחת תוכנית לטיפול בעברייני אלימות במשפחה תלויה בעיקר באבחון אוכלוסיית המטופלים והתאמת הטיפול למאפייניהם; ובחשיפת המטופלים לטיפול פסיכולוגי ממושך בכלא. המטפלים מאמינים כי המענה להתנהגות אלימה כלפי בנות הזוג מצוי ביצירת תוכנית טיפול אקלקטית שכוללת מגוון פרדיגמות (קוגניטיבית -התנהגותית, פסיכו -חינוכית ופסיכודינמית), ומגוון של סוגי טיפול (טיפול קבוצתי ואישי). נראה כי תפיסתם של המטפלים ב"בית התקווה" משקפת את הנחותיו של ה"מודל הרפואי" בענישה, הרואה בעבריינות החוזרת ביטוי למצב נפשי ואישיותי לקוי שניתן לטפל בו; ופחות את הנחותיה של הפילוסופיה הפמיניסטית, הרואה באלימות כלפי בנות זוג ביטוי בעיקר ליחסי כוח חברתיים ותרבותיים בלתי שיוויוניים ופטריאכליים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)105-138
Number of pages34
Journalקרימינולוגיה ישראלית
Volumeח
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP publications
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Family violence
  • Group psychotherapy
  • Men
  • Psychotherapy
  • Recidivism
  • Therapeutic communities

Cite this