המחזוריות של שיעורי המסים הסטטוטוריים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רוב המחקרים על מחזוריותה של המדיניות הפיסקלית מתעלמים ממסים סטטוטוריים עקב מחסור בנתונים. במאמר זה אני מתבסס על נתונים ייחודיים על שיעורי המס הסטטוטורי בישראל כדי לחקור את האופן שבו הם משתנים במחזור העסקים. לאחר שאני מבחין, באמצעות הטכניקה של Romer and Romer (2010), בין שינויי המס האידאולוגיים (אקסוגניים) לבין השינויים המגיבים למחזור (אנדוגניים), אני בודק האם שיעורי המס הסטטוטוריים האנדוגניים הם בלתי מחזוריים או שמא מנוגדים למחזור, כפי שממליצים מודלים תיאורטיים. אני מוצא כי המסים העקיפים (ובמיוחד המע"מ) מתואמים עם המחזור ("מדיניות פרו-מחזורית"). פסאודו-פאנל על יסוד סוגים שונים של מיסוי, ופאנל על יסוד מיסוי עקיף, מראים כי שינויים במסים הסטטוטוריים נובעים בעיקר ממשברים כלכליים; המשברים מעניקים הסבר יותר חזק מאשר השיקולים הכלכליים, כגון הגידול באוכלוסייה או בהוצאות הממשלתיות, השיקולים הפרוצדורליים, כגון נוקשות החוק ביחס לשינויים במסים סטטוטוריים, והשיקולים הנוגעים להתחלקות הכנסה, כגון משקלם של העשירונים התחתונים בבסיס המס. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)99-131
Number of pages33
Journalסקר בנק ישראל
Volume87
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Fiscal policy
  • Taxation
  • Taxation -- History

Cite this