המרוץ אחר המכללה: תחרות בין רשויות מקומיות בישראל על מוסדות להשכלה גבוהה

Translated title of the contribution: The College Chase: Competition among Local Authorities in Israel over Institutions of Higher Education

גלעד רוזן, שונמית קרין, ערן רזין

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

השינוי המבני במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל יצר "חלון הזדמנויות" אשר דרכו יכלו הרשויות המקומיות לגלות יזמה ולהתחרות על משיכת מוסדות להשכלה גבוהה. מחקר זה בוחן את יזמתן של הרשויות המקומיות בתחום זה, מצביע על כך שתהליך הביזור שעבר על המערכת אינו מבטא אך ורק השפעה גדלה של כוחות השוק ומראה כיצד משפיע מיקום הרשות המקומית על דפוסי היזמה המקומית. סביר להניח שמערכת ההשכלה הגבוהה כבר הגיעה לרוויה מסוימת ובתנאים של מצוקה תקציבית מן הראוי לחזק את שיתוף הפעולה בין מוסדות שונים להשכלה גבוהה ובין רשויות מקומיות סמוכות.
Translated title of the contributionThe College Chase: Competition among Local Authorities in Israel over Institutions of Higher Education
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון פלורסהימר למחקרי מדיניות
Number of pages67
StatePublished - 2004

Publication series

Nameפרסום (מכון פלורסהימר למחקרי מדיניות)
Publisherמכון פלורסהימר למחקרי מדיניות
Volumeמס' 53/1

Cite this