המשגה חדשה להתערבות קבוצתית בריפוי בעיסוק: טיפול קבוצתי וטיפול בקבוצה

Translated title of the contribution: New Concept for Group Intervention in Occupational Therapy: Group Therapy and Therapy in a Group

אפרת בן נאה, נאוה קרן, אפרת בן-נאה, מירי טל-סבן, נאוה קרן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תהליכים קבוצתיים וגורמים טיפוליים מתוארים בהרחבה בספרות הדנה בטיפול קבוצתי בריפוי בעיסוק בעולם. מסקירת המאמרים שהתפרסמו בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק בנושא של טיפולים קבוצתיים נמצא שהדגשים במאמרים הם על התכנים של הקבוצה ועל השגת המטרות שעיקרן שיפור מיומנויות, ואילו מועטה היא ההתמקדות בגורמים הטיפוליים ובתהליכים הקבוצתיים. לנוכח הממצאים האלה עלתה השאלה אם בשדה הקליני בישראל יש התייחסות מספקת לתהליכים הקבוצתיים ולגורמים הטיפוליים. לצורך כך נערך סקר שבו השתתפו 151 מרפאים בעיסוק בארץ. הסקר בדק את שכיחות הטיפול הקבוצתי בישראל על פי תחומי ההתמחות, היתרונות של הטיפול הקבוצתי בעיני מרפאים בעיסוק, דגשים ויתרונות ההתערבות הקבוצתית. במאמר זה תוצג הספרות בנושא התערבויות קבוצתיות בריפוי בעיסוק, יתוארו ממצאי הסקר ותובא המשגה חדשה להתערבויות קבוצתיות בריפוי בעיסוק במטרה לעשות הבחנה בין ההתערבויות הקבוצתיות השונות הרווחות בריפוי בעיסוק בישראל. המשגה זו תעודד שימוש בגורמים הטיפוליים ובתהליכים הקבוצתיים ליצירת שינוי אצל האדם המשתתף בקבוצה ותספק הגדרה לאותן התערבויות קבוצתיות שבהן אין התייחסות לתהליכים המתרחשים בקבוצה. על פי המשגה זו נבחין בין שני סוגי קבוצות: האחד, הטיפול הקבוצתי, המשתמש בהתרחשויות המתקיימות "בכאן ועכשיו" של המרחב הקבוצתי, מתמקד בתהליך ובתוכן כאחד, במטרה להעלות את המודעות האישית והבין אישית של משתתפי הקבוצה, והשני, הטיפול בקבוצה, המאופיין על פי ההמשגה החדשה, כטיפול בכמה לקוחות במרחב קבוצתי, יוצא מנקודת המבט של הלקוח ולא של הקבוצה ואינו רואה בשיח הקבוצתי ובאינטראקציות הנוצרות בה מוקד להתערבות טיפולית של מנחה הקבוצה. Group processes and the therapeutic factors underlying effective occupational therapy-related group intervention have been described in detail in the scientific literature world-wide. Yet, a review of the articles published on group intervention in the Israeli Journal of Occupational Therapy reveals an emphasis on the contents of the groups' discussions and the goals achieved (i.e. such as improving skills), rather than on the relevant therapeutic factors and group processes themselves. This raises a question as to whether Israeli field clinicians have sufficiently considered the specific aspects of group processes and therapeutic factors when applying group interventions. For this purpose a survey was conducted in which 151 Israeli occupational therapists took part. The survey examined the frequency of occupational therapy group intervention in Israel, according to areas of expertise. Furthermore, the areas of emphasis in group intervention were surveyed and its advantages, based on the respondents' reports, were examined. This article will review the literature regarding occupational therapy group interventions, describe the findings of the above-mentioned survey and present a new conceptualization for occupational therapy group intervention that distinguishes between the types of group interventions available in Israel. This conceptualization will encourage the use of therapeutic factors and group processes that can bring about change in the groups' participants and provides a definition for group interventions that do not address the specific processes taking place in the group. In accordance with this conceptualization two types of groups may be distinguished. The first type, referred to as "group therapy", looks at events taking place in the "here and now" and relates to both the process and content of the intervention, in order to raise the personal and interpersonal awareness of group participants. The second type of group is referred to as "therapy in a group", characterized as an intervention performed on a number of clients in the same area or room. The leader of the latter type of group focuses primarily on the individual members' needs and goals rather than on the intra-group discussions and interpersonal interactions that occur during the group's sessions.
Translated title of the contributionNew Concept for Group Intervention in Occupational Therapy: Group Therapy and Therapy in a Group
Original languageHebrew
Pages (from-to)H7-H24
JournalIJOT: The Israeli Journal of Occupational Therapy / כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume23
Issue number2
StatePublished - 2014

Fingerprint

Dive into the research topics of 'New Concept for Group Intervention in Occupational Therapy: Group Therapy and Therapy in a Group'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this