המשפטיזציה של המסים: על זיקתו של השיח המסי לשיח המשפטי הכללי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר בוחן היבטים שונים בפסיקתו של ברק בתחום דיני המסים ומציין כי ברק פעל באופן נמרץ להחיל את "השיח המשפטי הכללי" גם ביחס לדיני המסים, בניגוד למקובל בעבר בהקשר זה. המחבר בוחן גם את ההחלה - שנראית לו מוגבלת מדי בהיקפה - של השיח החוקתי בדיני מסים, בעיקר בעניין בחינת החוקיות של חקיקת מס על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר ברק (קובץ)
Publisherירושלים
Pages595-624
Number of pages30
ISBN (Print)9789657179314
StatePublished - 2009

IHP publications

  • IHP publications
  • Civil rights
  • Human rights -- Israel
  • Judicial review
  • Taxation -- Law and legislation
  • ביקורת שיפוטית על חקיקה
  • ברק, אהרן
  • דיני מיסים
  • זכויות חוקתיות
  • חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, התשנ"ב- 1992

Cite this