המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום

ארנה בן נפתלי, יובל שני

Research output: Book/ReportBook

Abstract

כשהתותחים רועמים, המשפט אינו שותק: המשפט בכלל, והמשפט הבינלאומי בפרט, מספק את מסגרת השיח הדומיננטית לחשיבה על עצם השימוש בכוח, על אופן השימוש בו, על היחס בין ביטחון לבין זכויות אדם, על אחריות להפרתן של זכויות אדם ועל חלופות לשימוש בכוח. המשפט הבינלאומי מספק אפוא שפה משותפת למדינות, לארגונים, למוסדות ולבני אדם, וממילא הוא מתווה את האופן בו אנו מבנים את המציאות ומבקשים להסדיר אותה. תודעה זו אינה נעדרת מן התודעה הפוליטית והמשפטית בישראל: כאשר בית המשפט העליון בישראל בוחן, במאות פסקי דין, את חוקיות פעולות המדינה, בין היתר, לאור כללי המשפט הבינלאומי, הוא משקף תודעה זו, וממקם את השיח המשפטי בישראל במסגרת השיח המשפטי הבינלאומי ותוך שימוש בשפתו. הכרת תבנית שיח זו נדרשת להבנה ראויה של מערך היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, והיכולת לעשות שימוש בשפת המשפט הבינלאומי, כלומר להכיר את מקורותיו, עקרונותיו וכלליו, הינה חיונית למשפטן הישראלי. הספר המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום מיועד לסייע לקורא בהכרה זו. המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום דן באופן מקיף במספר נושאים מרכזיים הממחישים את הניסיון של המשפט הבינלאומי למנוע מלחמות, להפחית את נזקיהן ולהגן על זכויות אדם: דיני השימוש בכוח, המשפט הבינלאומי ההומניטארי, דיני זכויות האדם, המשפט הבינלאומי הפלילי והחובה ליישב סכסוכים בדרכי שלום. בכל אחד מן התחומים הללו מציע הספר ניתוח ביקורתי של הדין הקיים, מיפוי שאלות משפטיות הקשורות ליישומו והתייחסות לבעיות המשפטיות המיוחדות שהמצב הקיים בישראל ובשטחים מעורר.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages488
ISBN (Electronic)9652744271, 9789652744272
StatePublished - 2006

Cite this