הנגשה תרבותית של תכנית מעגן לבנים בגילאי גן מן המגזר החרדי - תיאור מקרה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תכנית מעגן הינה תכנית התערבות מניעתית התפתחותית. גורמים תרבותיים משפיעים על הכלתן של תכניות התערבות שצריכות להתאים לצרכים הייחודיים של ילדים, של משפחות ושל גורמים בקהילה על מנת להיות יעילות. האוכלוסייה החרדית בישראל היא מיעוט המקיים אורח חיים נבדל וייחודי. משום כך עומדים אתגרים ייחודיים בהכלתן של תכניות התערבות במגזר החרדי. מאמר זה עוסק בתיאור מקרה של תהליך ההנגשה התרבותית של תכניות מעגן, למסגרות החינוך לבנים בגיל הגן מן המגזר החרדי. תהליך ההנגשה של התכנית לקהילה החרדית כלל שלושה שלבים: 1. יצירת שיתוף פעולה עם הנהגת הקהילה. 2. התאמת התכנים ודרך העברה ו-3. מחקר חלוץ - סקר שנערך בקרב 12 מלמדים שהשתתפו בתכנית לבחינת היתכנותה ויעילותה. גורמים תרבותיים שהשפיעו על תהליך הנגשת התכנית כללו הן שפה, הפרדה מגדרית, קבלה של קוד הלבוש והתאמת משחקים והן תיאום עם אנשי מפתח מקרב ההנהגה של הקהילה. מתוצאות הסקר עלה כי המלמדים דיווחו על שיפור ביכולותיהם לבצע תצפיות על הילדים ולאתר ילדים עם קשיים התפתחותיים. על אף האתגרים בהכלת תכנית מעגן במסגרות לימוד חרדיות לבנים צעירים, ניכר כי התאמות תכניות התערבות לאוכלוסיות מיעוט עם מאפיינים תרבותיים ייחודיים אפשרית בלי שתיפגע יעילות התכנית. תיאור התאמתה של תכנית מעגן לגני הילדים לבנים במגזר החרדי מובא במאמר זה כדוגמה לתהליך הנגשה תרבותית של שירותי ריפוי בעיסוק בחברה רב-תרבותית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)205-216
Number of pages12
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume25
Issue number4
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Early childhood education
  • People with social disabilities -- Education
  • Physical education for children
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this