הסדרים מוניציפליים: כיוונים לרפורמה במסגרות שלטון וממשל מקומי בישראל

Translated title of the contribution: Municipal arrangementsl

ערן רזין, אנה חזן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"הסדרים מוניציפליים מתייחסים למסגרות שלטון וממשל מקומי, דהיינו לחלוקת שטח המדינה לרשויות מקומיות, להבחנה בין הרשויות המקומיות לארגונים ולתאגידים אחרים המהווים חלק ממערכת השלטון המקומי ולשותפויות בין-מוניציפליות ובין רשויות מקומיות לבין המגזרים הפרטי, השלישי והממשלתי, מטרת מסמך מדיניות זה להעריך את סוגיית ההסדרים המוניציפליים, בהתייחס בין היתר להצעת חוק העיריות התשס"ז/2007. המסמך מגדיר יעדים לעריכת שינויים במערכת השלטון המקומי ומדגיש שהבעיה המחריפה בישראל היא דווקא תפקוד משרדי הממשלה המגזריים. לאחר מכן סוקר המסמך שינויים אפשריים בהסדרים מוניציפליים בשני תחומים: מפת השלטון המקומי, כולל חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות וניהול משותף של אזורי תעסוקה, ומסגרות משלימות של השלטון המקומי, בפרט תאגידים עירוניים ושותפויות מוניציפליות-פרטיות. מוצעים עקרונות וצעדים מדודים, שאינם מתיימרים לשנות את מערכת השלטון המקומי מיסודה אך יחד אמורים להביא לשינוי במסגרות שלטון וממשל ברוח של ביזור שקול ואחראי, המלווה ברגולציה שנועדה לקדם מינהל מודרני, יעיל ותקין, ועם זאת לסייע לדרג המקומי ולא לשתק את היוזמה המקומית". -- מהמעטפת האחורית.
Translated title of the contributionMunicipal arrangementsl
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
Number of pages40
StatePublished - 2012

Publication series

Nameפרסום
Publisherמכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
Volumeמס' 1/80

Bibliographical note

notValidatingIssn:0792-6251 ;

Cite this