הסדר חדש לדין ההתיישנות?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הרשימה דנה בהסדר ההתיישנות שהוצע על ידי ועדת הקודיפיקציה (ושאושר על ידי הכנסת בקריאה ראשונה). ניתוח ביקורתי מראה כי לצד כמה שינויים רצויים, הסדר ההתיישנות החדש מעורר קשיים מעשיים ופרשניים. כמענה לקשיים אלה, מציעה הרשימה הסדר התיישנות אלטרנטיבי. על פי ההסדר האלטרנטיבי, המנגנון הקיים של "הכול או לא כלום" (התביעה התיישנה/לא התיישנה) יוחלף בדין גמיש המאפשר לבית המשפט להפחית באופן פרופורציונאלי את זכאותו של התובע המתעכב בהתאם לנזק שנגרם לנתבעת. הסדר כאמור יאפשר להימנע מהעיוותים שיוצר המנגנון המסורתי עליו מסתמכת הצעת הקודיפיקציה. ההסדר הגמיש משתלב באופן שבו צועד המשפט האזרחי בתחומים רבים אחרים, וממילא אימוצו בהקשר של דיני התיישנות יהווה שלב טבעי (ורצוי) בהתפתחותו של המשפט הישראלי. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)829-853
Number of pages25
Journalמשפטים
Volumeלו
Issue number3
StatePublished - 2006

IHP publications

 • IHP publications
 • Damages
 • Limitation of actions -- Israel
 • Prescription (Law)
 • Torts -- Israel
 • דיני נזיקין
 • הקודקס האזרחי החדש
 • התיישנות (משפט)
 • חוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958
 • פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח- 1968

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Law -- Israel

Cite this