הסוציולוגיה הישראלית: היסטוריה רעיונית, 2018-1882: [מאמר ביקורת]

Translated title of the contribution: Book Symposium: Uri Ram, Israeli Sociology: An Intellectual History 1882-2018

גילי המר, חאלד פוראני, יהודה שנהב, ארנה ששון-לוי

Research output: Contribution to journalArticle

Cite this