הסיפור הזוהרי

Translated title of the contribution: The Zoharic story

יונתן בן הראש (Editor), מלילה הלנר-אשד (Editor), יהודה ליבס (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בסיפור הזוהרי, עלילות רשב"י וחבורתו, הוא ממד חשוב של ספרות הזוהר, ומשולב לבלי הפרד בתורתו העיונית, והוא מוסיף ומתקיים לאורך תולדות הקבלה והחסידות עד היום. הממדים הפואטיים והמיתיים, ההיבטים התיאוסופיים והמיסטיים, שזירת הדרשות והעלילה, כל אלה מייחדים את 'האפוס הזוהרי' ומזמנים חקירה ודרישה בסודותיהם. אנו שמחים לייחד קובץ מחקרים לבירור מגוון היבטים בסוגיה זו. לאחר מאמרו הפותח של פרופ' יהודה ליבס המברר את מהותו של הסיפור הזוהרי, מחולק הקובץ לחמישה חלקים: חלקו הראשון עוסק בניתוחי רוחב של הסיפורת הזוהרית ודמויותיה; חלקו השני של הקובץ דן במאפיינים פואטיים-תמטיים של הסיפור והדרשה בזוהר; החלק השלישי מקבץ מאמרים העוסקים כולם בניתוח יחידות סיפוריות שלמות; החלק הרביעי עוסק בסיפורי ה'אדרא רבא' וה'אדרא זוטא'; והחלק החמישי והחותם נוגע בגלגולי הסיפור הזוהרי מן הזוהר לתיקוני זוהר ורעיא מהימנא ועד לר' נחמן מברסלב. ייחודו של קובץ זה בכך שהוא מאגד לראשונה את פירות מחקריהם של חוקרים וחוקרות אשר הדגישו במחקרם היבטים שונים הנוגעים לחשיבותם של סיפורי הזוהר, הפואטיקה המייחדת אותם וזיקתם העמוקה לדרשות הזוהר. ממכלול מאמרי הקובץ עולה כי הסיפור הזוהרי הוא מאבני היסוד של ספר הזוהר ומרכיב מהותי ברנסנס הרוחני הזוהרי ובחידוש המהפכני הגלום בו." -- כריכה אחורית.
Translated title of the contributionThe Zoharic story
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
ISBN (Print)9789652352002
StatePublished - 2017

DanaCode

  • DanaCode
  • 022200023719

Cite this