הסכנה במעבר זרעי עשבים רעים מרפתות לשדות חקלאיים באמצעות פיזור זבל בקר

יעקב גולדוסר, משה סיבוני, אלעד חיות, ארז ווילוז'ני, עמית פאפוריש, ברוך רובין, טוביה יעקובי, שורק פרץ

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

במחקר שערכנו במשך 3 שנים בדקנו את תכולת זרעי עשבים רעים בזבל מאצרות, זבל חצרות וקומפוסט ואת הסכנה בשיבוש שדות בעשבים רעים עקב השימוש בזבלים אלו. נבחנו נוכחות, הישרדות והחיוניות של זרעי צמחים במערכות הבאות: דוגמאות מקורות המזון לרפת; הבליל באבוס הפרות; לאחר מעברם במערכת העיכול של הפרה; בדוגמאות זבל מוצק, זבל נוזלי ובקומפוסט; בניסויי שדה בהם פוזרו זבלים שונים; לאחר הטמנת זרעי עשבים in vitro ו-in vivo בכרס הפרה ובכרס מלאכותית; לאחר הטמנת זרעי עשבים בזבל מאצרות נוזלי. במקורות המזון שנבדקו נמצאו מאות זרעי צמחים תרבותיים וזרעי עשבים רעים ל-250 ג' דוגמה. מדוגמאות בליל שנלקחו מרפת יבנה ומרפת גברעם נבטו עשרות עשבים דגניים לליטר וגם זרעים בודדים של בקיה מצויה, לפתית וחמנית, וזרעי כף אווז האשפתות. בדוגמאות זבל נוזלי ומוצק שהונבטו בחממה נמצאו בזבל הנוזלי נבטי כף אווז האשפתות, בת יבלית וחספסנית זיפנית בעוד שבזבל המוצק נבטו גם ירבוז עדין, מרור הגינה, סולנום שחור, לחך מצוי ודטורה אכזרית. בדוגמאות מערימת קומפוסט מטופלת שהונבטו בחממה, לא נבטו זרעי צמחים החל מ-28 יום מיצירת הערימה. זרעים בעלי קליפה קשה שהוטמנו באופן מלאכותי במאצרה נוזלית ברפת יבנה נותרו חיוניים למשך תקופות שהיה ממושכות, %9 של זרעי החלמית ו-%22 של זרעי הכשות נותרו חיוניים גם לאחר שהייה של 5 חודשים בזבל הנוזלי. זרעי דגניים ועלקת מצרית לא שרדו את המעבר בכרס המלאכותית ובקיבת הפרה, בעוד שחלק מזרעי כשות השדה, דבשה חרוצה, חלמית מצויה וירבוז פלמרי נותרו חיוניים. לסיכום קיים פוטנציאל אילוח רב של זרעי גידולים ועשבים רעים במזון הפרות. זרעי עשבים רעים וצמחים בעלי קליפת זרע קשה יכולים לשמור, לפחות חלקית על חיוניותם גם לאחר מעבר דרך מערכת העיכול של הפרה ושהייה ארוכה בסוגי זבלים שונים. בניסויי השדה לא מצאנו הבדלים מובהקים במספר העשבים שנבטו בחלקות מזובלות לעומת חלקות בלתי מזובלות אך לא נבדקה האפשרות שזרעים בעלי קליפה קשה ינבטו בעונות העוקבות לפיזור הזבל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)20-27
Number of pages8
Journalניר ותלם
Volume55
StatePublished - 2014

IHP publications

  • IHP publications
  • Cattle -- Manure
  • Weeds

Cite this