הספרא - לשחזור דרכי עיבודו ורבדיו הקדומים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הספרא –ככל חיבור מספרות חז"ל –איננו עשוי מקשה אחת אלא תוצר של תהליך ארוך ומפותל של עיבוד, עריכה ומסירה. תהליך זה בספרא נדון על ידי חוקרים ולומדים מהיבטים שונים, כגון סימני עיבוד ועריכה בחיבור גופו, שילוב המשנה והתוספתא בדרשותיו ומשמעות ההבדלים בין הספרא למקבילותיו במקורות מוקדמים ומאוחרים לו. מאמר זה מבקש להציע קווים ראשוניים לרבדיו הקדומים של הספרא בעזרת דיון ממוקד בארבע דרשות. נושא זה נדון מעט בספרות המחקר ויש במחקרו קשיים מתודולוגיים לא מעטים, אך בד בבד נודעת לו חשיבות רבה להבנת מפעלם הפרשני של חכמים והתמורות שחלו בדרכי המדרש ופרשנות המקרא בעת העתיקה. הרבדים הקדומים שאני מבקש לשחזר אינם מתועדים במסורת הנוסח של הספרא, אך רישומם ניכר מניתוח דרשות הספרא ומעדויות אחרות בספרות חז"ל. מלבד השחזור אבקש להשוות בין הרובד הקדום של הספרא לרובד הספרא המאוחר ממנו, כפי שהוא לפנינו. השוואה מגלה שההבדלים בין הרבדים הם ביטוי לשינויים ניכרים בעמדות ההרמנויטיות לטקסט המקראי, לתהליך הפרשני ולמקומה של ההלכה ומקורותיה הספרותיים במדרש. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-18
Number of pages18
JournalJSIJ
Volume14
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications

Cite this