הפרת חובה חקוקה

עדה בר שירה, דפנה לוינסון-זמיר

Research output: Book/ReportBook

Publication series

Nameדיני הנזיקין : העוולות השונות
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השואתי על שם הרי סאקר - הפקולטה למשפטים - האוניברסיטה העברית בירושלים

Cite this