הקשרים בין הערכה עצמית, סגנון התקשרות וסגנון התמודדות עם מצבי לחץ לנישואין מוקדמים בקרב מתבגרות מוסלמיות-פלסטיניות במזרח-ירושלים

סלוא קויוקס-חלבי, משה טטר, יסמין אבו-פול

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תופעת נישואי קטינות אינה תופעה נדירה בקרב תרבויות מסוימות. המחקר החלוץ הזה מבליט את חשיבותה של הגישה הקונטקסטואלית התרבותית, ומתמקד בנערות מוסלמיות-פלסטיניות ממזרח ירושלים בנות 18-15 שנים מאורסות (N=110) ורווקות (N=110). במחקר זה נבחן קשר אפשרי שבין שלושה מאפיינים אישיותיים – הערכה עצמית, סגנון התקשרות וסגנון התמודדות עם מצבי לחץ – להיותן של המשתתפות מאורסות או רווקות. למשתתפות הועבר שאלון דיווח עצמי שכלל חמישה חלקים: שאלון התקשרות, שאלון הערכה עצמית, שאלון לזיהוי סגנון התמודדות, שאלון פרטים אישיים ודמוגרפיים ושאלון עמדות פתוח שאמור לתרום להבנת המשמעויות שהמשתתפות מעניקות להיבטים מסוימים הקשורים לסוגיית נישואי קטינות. נמצא שציון ההערכה העצמית הממוצע היה גבוה יותר בקבוצת המאורסות לעומת קבוצת הרווקות. באשר לדפוסי התמודדות, הדפוס האקטיבי נמצא שכיח יותר בקבוצת הרווקות מאשר בקבוצת המאורסות, בעוד שדפוס ההתמודדות של התנתקות מנטלית נמצא שכיח יותר בקבוצת המאורסות. באשר לשאר דפוסי ההתמודדות, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות. באשר לדפוסי התקשרות, אף שנמצאה נטייה להבלטת סגנון ההתקשרות הבטוח בקרב הרווקות ונטייה להבלטת סגנון ההתקשרות הנמנע בקרב המאורסות, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות. מממצאי המחקר עולות המלצות מעשיות לפיתוח וליישום תכניות התערבות מניעתיות ייחודיות בבתי ספר תיכוניים במגזר הערבי, שבמרכזן חיזוק ההערכה העצמית של התלמידות, הרחבת רפרטואר התגובות שלהן למצבי לחץ והעלאת המודעות שלהן לסוגיית סגנונות ההתקשרות. המורכבוּת הכרוכה בנישואי קטינות מזמינה מחקרי המשך, הלוקחים בחשבון את מצבן הייחודי של מתבגרות בתוך הקונטקסט המשפחתי-תרבותי שבו פועלים מוסדות החינוך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)280-312
Number of pages33
Journalהייעוץ החינוכי
Volumeכ'
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • נישואי קטינים
 • הערכה עצמית
 • Self-evaluation
 • התקשרות (פסיכולוגיה)
 • Attachment behavior
 • התמודדות (פסיכולוגיה)
 • Adjustment (Psychology)
 • לחץ פסיכולוגי
 • Stress (Psychology)
 • בנות ונערות
 • Children
 • פלסטינים
 • Palestinian Arabs
 • מזרח ירושלים
 • Jerusalem (Israel : East)

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Women, Palestinian Arab -- Psychology
 • Youth, Palestinian Arab -- Psychology
 • Teenage marriage -- Israel -- Psychological aspects
 • Adjustment (Psychology)
 • Attachment behavior
 • Self-esteem in adolescence -- Israel
 • Jerusalem (Israel : East)

Cite this