הקשר בין מיומנויות גרפו מוטוריות לתפקודים ניהוליים בקרב ילדי גן

אסתר תורג'מן, יפית גלבוע

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרה: מיומנויות גרפו מוטוריות הן שלב מקדים לרכישת הכתיבה. במחקרים נמצא קשר בין תפקודים ניהוליים לכתיבה, אך נמצאו רק מעט מחקרים שבחנו את הקשר למיומנויות גרפו מוטוריות. מטרת מחקר זה היא לבדוק את הקשר בין מיומנויות גרפו מוטוריות לתפקודים ניהוליים בקרב ילדים עם התפתחות תקינה בגיל הרך. שיטה: במחקר השתתפו 30 ילדים טיפוסיים בגילאי 3-6 ( 90.3±70.0 ) והוריהם. ההורים מילאו שאלון לבחינת תפקודים ניהוליים The Behavior Rating Inventory of Executive Function-Preschool Version; (BRIEF-P) ובמקביל הועברו לילדים מבחן תפקודי לבחינת מיומנויותגרפו מוטוריות (GIFT); The Gilboa Function Test ואבחון ביצועי לבחינת תפקודים ניהוליים (DCCS) The Dimensional Change Card Sort. תוצאות: נמצא מתאם שלילי בין הציון הכללי שלה-P-BRIEF לבין הציון הכללי של ה-GIFT) 05.0<p; 61.0=-r) . משמע, ככל שהתפקוד הגרפו מוטורי טוב יותר, התפקודים הניהוליים טובים יותר. סולם עיכוב תגובה נמצא כבעל הקשרים החזקים ביותר לציון הכללי ולמטלות הספציפיות של אבחון ה-GIFT, ואילו סולם זיכרון עבודה נמצא בקשר רק למטלת כתיבת שם. הבדל מובהק בביצוע אבחון ה-GIFT נמצא בין ילדים ללא קשיים בתפקודים הניהוליים לבין ילדים עם חשד לקשיים על פי אבחון ה-DCCS. מסקנות: יש קשר בין תפקודים ניהוליים למיומנויות גרפומוטוריות בקרב ילדים בגיל הרך. לתפקודים הניהוליים השונים, תרומה שונה לביצוע של הילדים במטלותה גרפו מוטוריות השונות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)41-53
Number of pages13
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume29
Issue number1
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Executive functions (Neuropsychology)
  • Motor ability
  • Writing

Cite this