הקשר בין מיומנויות מוטוריות וויזומוטוריות לבין איכות הכתב בקרב ילדים עם "הפרעה התפתחותית בקואורדינציה" (DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER)

גלי גולדברג-שטרן, נעמי וינטראוב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרות המחקר הנוכחי היו לבדוק את שכיחות ליקויי הכתיבה בקרב ילדים עם DCD ולבחון את הקשר בין גורמים מוטוריים וויזומוטוריים לבין קריאות כתב-היד ומהירות הכתיבה. במחקר נכללו 15 ילדים עם DCD תלמידים בכיתות ב' ו-ג'. הילדים אובחנו כ-DCD לפי הערכת הוריהם, מתוך שאלון ה- Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) (Wilson, Kaplan, Crawford, Campbell & Dewey, 1999) וכן על-ידי אבחון ה- Movement Assessment Battery for Children (MABC) (Henderson & Sugden, 1992). תוצאות המחקר הראו כי ל- 53% מהתלמידים שאובחנו כ-DCD יש לקות כתיבה. בין VMI לבין מהירות הכתיבה נמצאו קשרים חזקים מובהקים רק בקרב ילדים ללא לקות כתיבה. הקשרים בין המיומנויות המוטוריות הגסות והעדינות מתוך אבחון ה-MABC לבין מיומנות הכתיבה היו מועטים ולא עקביים. תוצאות מחקר זה מחזקות את הזיקה שבין VMI ומיומנות הכתיבה. מממצאי המחקר ניתן להסיק שעל-מנת לאתר ולאבחן ילדים עם DCD וליקויי כתיבה, מבחן ה-MABC אינו מספק וקיים צורך לשלב מבחנים אחרים הבודקים מיומנויות מוטוריות עדינות וויזומוטוריות. (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)193-212
Number of pages20
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume14
Issue number4
StatePublished - 2005

IHP publications

  • IHP publications
  • Agraphia
  • Apraxia
  • Developmental disabilities -- Diagnosis
  • Motor ability
  • Writing

Cite this