הריסת בתים לצורכי הרתעה: ואם יש צדק - יופע מייד (בדיון נוסף)

גיא הרפז, עמיחי כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן בשאלה אם יש צורך בקיום דיון נוסף ביחס לאישור שיפוטי הניתן בבית-המשפט העליון, בשבתו כבית-המשפט הגבוה לצדק, להריסת בתיהם של מחבלים לשם הרתעה. במאמר קודם בכתב-עת זה הצבענו על כך שפסקי-הדין שניתנו בשנים האחרונות על-ידי בג"ץ בעניין חוקיותה של מדיניות ההריסה של בתי מחבלים משקפים ביקורת שיפוטית רחבה ונוקבת של חלק משופטי בית-המשפט העליון. שופטים רבים הטילו ספק בחוקיותה של המדיניות בכללותה ובחוקיותם של היבטים שונים שלה בפרט. הפסיקה העדכנית של בית-המשפט העליון בסוגיית האכיפה הבררנית של המדיניות (הלכת אבו חדיר, שהכירה בפיצולו של בית-המשפט העליון בסוגיה זו למחנות שונים) רק מחריפה מצב עניינים בעייתי זה. אכן, הפסיקה הענפה בסוגיה זו קשה, עמוסה סתירות פנימיות, וסותרת הלכות קודמות ומושכלות יסוד של בית-המשפט העליון ביחס לשימוש באמצעים מנהליים בטחוניים בשטחים. אולם אותם שופטים שהביעו ספק בחוקיותה של המדיניות (למעט השופט מזוז) הדגישו כי בשל קיומה של הלכה עקרונית המכירה בחוקיותה של המדיניות, ובשל אי-רצונם להפוך את בית-המשפט לבית-שופטים, הם נמנעים מלקבוע כי המדיניות אינה חוקית. במקום זאת הם הסתפקו בהטלת מגבלות משפטיות שונות על אופן יישומה של המדיניות, ובקריאות לקיום דיון מעמיק ובהרכב מורחב במכלול הסוגיות הרלוונטיות. אכן, בכל ההיסטוריה השיפוטית של מדינת-ישראל לא נרשם מקרה דומה שבו הוגשו בקשות רבות כל-כך לדיון נוסף ביחס לאותה הלכה, ואשר בו כה רבים מבין שופטי העליון קראו - במספר כה גדול של פסקי-דין ובפרק זמן כה קצר - לדיון מחודש ועקרוני, בהרכב מורחב, בסוגיה כה שנויה במחלוקת משפטית. מעולם גם לא התקיים בבית-המשפט העליון דיון כה ער באשר לעצם נחיצותו של דיון נוסף. מטרתו של מאמר זה היא לנתח את נחיצות קיומו של דיון נוסף ביחס להלכה בדבר הריסת בתים, תוך בחינת הסיבות המצריכות דיון נוסף במישור הנורמטיבי (חשיבות הסוגיה, קשיותה, הסתירות השונות בהלכה הקיימת, והצורך להתחשב במשפט ההומניטרי הבין-לאומי ובדיני התפיסה הלוחמתית, ולהתעמת עם דיני זכויות האדם הבין-לאומיים, עם המשפט הפלילי הבין-לאומי ועם טענת ההפליה) ובמישור המוסדי (הדיון הנוסף יאפשר להתעמת עם המרד השיפוטי שפרץ נגד ההלכה, יחזק את מראית-העין של עצמאותו של בית-המשפט, ויוביל לסיום התהליך שבו נהפך בית-המשפט העליון מבית-משפט לבית-שופטים). עם זאת, מסקנות המאמר ונימוקיו חורגים מתחום זה, ותומכים בהגמשת הכללים העוסקים במוסד הדיון הנוסף, ובשימוש מוגבר בו במקרים המתאפיינים ברגישות פוליטית-ציבורית מיוחדת במינה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)205-257
Number of pages53
Journalמשפט וממשל
Volumeכ
Issue number1-2
StatePublished - 2019

IHP publications

 • IHP publications
 • הריסת בתים
 • Wrecking
 • דיון נוסף (משפט)
 • פסיקה (משפט)
 • Judgments

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Israel -- Bet ha-mishpaṭ ha-ʻelyon
 • Demolition, Military -- Israel
 • Law -- Israel
 • International law
 • Terrorism -- Israel -- Prevention

Cite this