הרתעה בעבירות צווארון לבן בישראל

בשורה רגב, דוד וייסבורד, יקיר פלנסר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשאלה האם קיימת הרתעה בעבירות צווארון לבן בישראל. בדרך כלל אין זה פשוט לברר את השאלה הזו, וזאת מכמה סיבות. כאשר מדובר במאסר, הרי שאין דרך להבחין האם פחיתה בשיעור הפשיעה נובעת מהרתעה, או מהקטנת היצע הפושעים ע"י שימת חלק מהם מאחורי סורג ובריח. כאשר מדובר בתקציב אכיפה, או במספר אוכפי החוק (שוטרים), הרי אלה אינם בהכרח משתנים אקסוגניים: יתכן שמספר השוטרים גדל משום שיש גידול בשיעור הפשיעה, ואז ניתוח סטטיסטי עלול להוליך למסקנה המגוחכת שעלייה במספר השוטרים גוררת גידול בשיעור הפשיעה. בספרות מדווחים מחקרים שנעשו בתנאים יוצאי דופן המוכיחים שאכן קיימת הרתעה. במקרה אחד נעשה הדבר אחרי שהתברר שאפשר לנטרל את אקסוגניות מספר השוטרים. אך אף לא אחד מן המחקרים הללו מתייחס לעבירות צווארון לבן. כאן מדווחות תוצאות מחקר שנעשה על-יסוד בסיס הנתונים של משטרת ישראל. הניתוח הסטטיסטי מעלה שאכן קיימת הרתעה משמעותית בעבירות צווארון לבן. במיוחד, מצאנו שגידול בשיעור התיקים הגלויים גורם להקטנת שיעור הפשיעה, וזהו ממצא חשוב משום שאין כאן ניטרול של פושעים אלא רק אינדיקציה לגידול ההסתברות של תפיסתם. מצאנו גם כי לקנס כספי ולהגדלת מספר החוקרים יש אפקט הרתעתי. מנגד, גידול בשיעור האבטלה גורם לגידול בשיעור הפשיעה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)83-100
Number of pages18
Journalקרימינולוגיה ישראלית
Volumeה
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Commercial crimes
  • Crime prevention
  • Informal sector (Economics)
  • Law and economics
  • Law enforcement
  • Punishment
  • Punishment in crime deterrence
  • White collar crimes

Cite this