השד הקסנופובי כבר מזמן אינו בבקבוק: על התפקיד של משתנים פסיכולוגיים ומשתנים כלכליים-חברתיים בגיבוש עמדות קסנופוביות כלפי עובדים זרים

Translated title of the contribution: The xenophobic demon is no longer in the bottle : On the role of psychological and socio-economic variables in the crystallization of xenophobic attitudes towards foreign labourers

עירן הלפרין, סיון הירש-הפלר, דפנה קנטי-נסים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המטרה המרכזית של המחקר המוצג במאמר היא ליצור תמונה מקיפה לגבי יכולת ההשפעה של משתנים פסיכולוגיים (תפיסת איום ומיקוד שליטה) וכלכליים-חברתיים (רמת השכלה וסטטוס תעסוקתי) על התפתחותן של עמדות קסנופוביות כלפי עובדים זרים. במחקר שדה שנערך בישראל במאי 2003 נבחנו עמדות כלפי עובדים זרים של 383 נבדקים, שנדגמו על פי חלוקה מקדמית לארבע קבוצות מעמד כלכלי-חברתי מובחנות: אקדמאים מועסקים, אקדמאים מובטלים, לא-אקדמים מועסקים, לא-אקדמאים מובטלים. מניתוח הנתונים עולה כי בניגוד למחקרים קודמים, אף לאחד מן המשתנים הבלתי תלויים המרכזיים שנבחנו במחקר הנוכחי (רמת השכלה, מעמד תעסוקתי ומיקוד שליטה) אין השפעה ישירה ומשמעותית על עמדות קסנופוביות כלפי עובדים זרים. ברם, בעוד שההשפעה של רמת ההשכלה ושל מיקוד השליטה מוצאת ביטוי משמעותי ביותר בנתיב המתווך על ידי תפיסת האיום הסובייקטיבית, השפעת הסטטוס התעסוקתי על עמדות קסנופוביות לא נמצאה משמעותית גם בנתיב זה. לפיכך, ניתן לומר כי על פי ממצאי המחקר תפיסת האיום הסובייקטיבית מהווה צומת מרכזי באשר ליכולת ההשפעה של משתנים כלכליים-חברתיים ומשתנים פסיכולוגיים על עמדות קסנופוביות כלפי עובדים זרים (תקציר מתוך המאמר).
Translated title of the contributionThe xenophobic demon is no longer in the bottle : On the role of psychological and socio-economic variables in the crystallization of xenophobic attitudes towards foreign labourers
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-127
Number of pages39
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume1
StatePublished - 2006

IHP publications

  • IHP publications
  • Foreign workers
  • Locus of control
  • Threat (Psychology)
  • Xenophobia
  • איום (פסיכולוגיה)
  • מהגרי עבודה
  • מיקוד שליטה (אישיות)
  • שנאת זרים

Cite this