השופט ברק ודיני החוזים: בין אקטיביזם לאיפוק, בין חופש החוזים לסולידריות חברתית, בין שפיטה לאקדמיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בצד דיון ברטוריקה השיפוטית של הנשיא ברק וביחס בינה לבין אופן הכתיבה האקדמי שלו, עומד המחבר על תרומתו הרבה של ברק לפיתוח דיני החוזים של מדינת ישראל, בעיקר ביחס להלכות העוסקות במושגי שסתום כמו תום לב ותקנת הציבור, דיני כריתת חוזה, פירוש והשלמה של חוזים והתרופה של נטילת רווחי המפר מההפרה.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר ברק (קובץ)
Publisherירושלים
Pages343-410
Number of pages68
ISBN (Print)9789657179314
StatePublished - 2009

IHP publications

  • IHP publications
  • Breach of contract
  • Contracts
  • Good faith (Law)
  • Law and socialism
  • Liberty of contract
  • Political questions and judicial power

Cite this