השיטור הקהילתי בישראל: מחקר הערכה

דוד וייסבורד, מנחם אמיר, אורית שלו

Research output: Book/ReportBook

Original languageEnglish
Place of Publicationירושלים
Publisherמוציא לאור לא ידוע
StatePublished - 2001

Bibliographical note

בראש השער: מדינת ישראל - המשרד לבטחון הפנים - לשכת המדען הראשי.
בשער: המכון לקרימינולוגיה - הפקולטה למשפטים - האוניברסיטה העברית.
נוספו שער ותקציר באנגלית.

Cite this