השיקולים המנחים הורים בחברה הפלסטינית בישראל בבחירת מעונות יום

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מתבסס על מחקר המתמקד בשיקולי הורים פלסטינים בישראל בבואם לבחור מעונות יום לילדיהם. עד כה כמעט לא נחקרה אוכלוסייה זו בהקשר זה. במחקר נבחנו שלושה שיקולים - נוחות, איכות ודת. יש לציין שהשיקול הדתי נעדר על פי רוב מהשיח של שיקולי ההורים. המחקר משווה בין הורים השולחים את ילדיהם למעונות יום המופעלים בידי ארגונים דתיים לבין אלה השולחים אותם למעונות המופעלים בידי ארגונים לא דתיים. במחקר שהוא מחקר כמותי, המתבסס על שאלון למילוי עצמי, השתתפו 551 הורים. התמונה שמעלים הממצאים העיקריים מלמדת ששיקולי האיכות והדת תופסים מקום מרכזי אצל כלל ההורים המשתתפים במחקר. לא נמצא קשר בין המצב הסוציו-אקונומי של ההורים לבין מידת החשיבות שהם מייחסים לשיקולי האיכות והדת, בעת הבחירה במעון יום. מלבד זאת לא נמצא קשר בין רמת ההשכלה של ההורים לבין שיקולי האיכות והנוחות. לעומת זאת נמצא קשר בין רמת ההשכלה לבין שיקולי הדת: ככל שרמת ההשכלה של ההורים גבוהה יותר, כך רב המשקל שניתן לשיקולי הדת בבחירת המעון. ממצאי המחקר מחדדים את הצורך להתייחס לתרבותה ולערכיה של אוכלוסיית המחקר ולבחון את סוגיית מעונות היום בתוך הקשר תרבותי. על כן הם יכולים לתרום לפיתוח מעונות יום מתאימים ונגישים לצורכי האוכלוסייה הפלסטינית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)35-61
Number of pages27
Journalביטחון סוציאלי
Volume99
StatePublished - 2016

IHP publications

 • IHP publications
 • מעונות יום
 • Day care centers
 • הורים וילדיהם בגיל הרך
 • Parent and infant
 • פלסטינים
 • Palestinian Arabs
 • בחירת גן ילדים
 • דתיות
 • Religiousness
 • איכות
 • השכלה
 • Education

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Choice (Psychology)
 • Religious education
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Attitudes
 • Parents -- Israel -- Attitudes
 • Day care centers -- Israel

Cite this